Voorwaarden jaarabonnement

 • De aanschaf van het jaarabonnement kost €120 per kind. Exclusief €5 borg voor het pasje.
 • Het abonnement is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 • De toegang tot Ballorig wordt alleen verschaft indien de abonnee de abonnementspas bij zich heeft en deze gescand kan worden.
 • Het abonnement heeft een looptijd van één jaar, ingaand op de dag van aanschaf.
 • Gedurende vakanties en feestdagen kunnen er afwijkende openingstijden gelden. Kijk voor de actuele openingstijden op onze website.
 • Ballorig Lelystad behoudt zich het recht voor om op rustige dagen en bij mooi weer, eerder te sluiten dan de aangegeven openingstijden. Restitutie op het abonnement is niet mogelijk.
 • Het abonnement is niet geldig in combinatie met feestjes, arrangementen of andere acties, dan wel evenementen, tenzij anders aangegeven.
 • Het is verplicht om tijdens het spelen sokken te dragen i.v.m. de veiligheid en de hygiëne.
 • Ballorig kent een aantal belangrijke huisregels, welke u kunt vinden op de buitengevel en op onze website. Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van de geldende regels gedurende uw bezoek. O.a. het nuttigen van eigen meegenomen eten en drinken is niet toegestaan en er dient ten alle tijden een begeleider van minimaal 18 jaar aanwezig te blijven.
 • In het geval van een epidemie, een pandemie, o.i.d. wordt uw abonnement niet verlengd, dan wel gecompenseerd.
 • Mocht u zich niet aan onze huisregels houden, dan hebben wij het recht om uw abonnement per direct te ontbinden, zonder recht op teruggave van uw geld. Wij hopen natuurlijk dat het nooit zover hoeft te komen.
 • Wees zuinig op uw pas. Bij verlies/diefstal/beschadiging dient u Ballorig Lelystad hiervan op de hoogte te stellen, om eventueel misbruik te voorkomen. Er wordt dan een nieuwe pas verstrekt tegen €5 administratiekosten + €5 borg.
 • Het abonnement wordt na de einddatum niet automatisch verlengt. Wilt u het abonnement met een jaar verlengen? Dan kunt u dit doen bij de kassa aan de entree. Wilt u dit niet? Dan kunt u de betaalde borg terug krijgen bij inlevering van uw pas, binnen één maand na de einddatum van het abonnement, Hierna vervalt de borgteruggave. Daarnaast dient de pas in goede staat te zijn.
Hieronder hebben wij nog twee tips voor u:
 • Digitaliseer uw abonnementspas op uw telefoon. Zo heeft u altijd uw pas bij de hand.
 • Zet de einddatum van uw abonnement in de agenda of notities van uw telefoon.
BelgiumGerman