Ballorig Spaar & Speel app gaat op pauze

De spaar & speel app gaat op pauze per aanstaande, 1 september 2023. Vanaf dan is het niet mogelijk om de app te downloaden of gebruik te maken van de Spaar & Speel app.

Wij zijn momenteel bezig met het uitrollen van een nieuw kassasysteem. Dit om het in de toekomst mogelijk te maken om online kaartverkoop aan te bieden en jou mooie online aanbiedingen te geven. Helaas werkt het nieuwe kassasysteem nog niet samen met de Spaar & Speel app en daarom hebben wij besloten om de app te pauzeren. Lees hieronder wat er gaat gebeuren:  

Spaar & Speel punten vervallen

Dit jaar komen je gespaarde Spaar & Speel punten te vervallen, per 1 september 2023, en wordt de app gepauzeerd. 
Dit betekent voor jou: 

 • Je kunt tot 1 augustus 2023 punten sparen;
 • Je kunt de gehele maand augustus je punten inwisselen;
 • Vanaf 31 augustus vervallen je jaarlijkse punten;
 • T/m 31 augustus geldt de pannenkoek actie 15% korting.

Ballorig vestigingen waar het niet meer mogelijk is om je punten in te leveren:

Omdat bij verschillende Ballorig vestigingen het nieuwe kassasysteem al actief is, is het helaas per direct niet meer mogelijk om gebruik te maken van de Spaar & Speel app. Je kan je punten hier dus niet meer inleveren. Wel ben je bij alle andere Ballorig vestigingen van harte welkom om je gespaarde punten in te leveren. Dus ga daar vooral naartoe! Wel kun je nog gebruik maken van de pannenkoek actie 15% korting.

 • Houten
 • Lelystad
 • Veenendaal
 • Beverwijk
 • Zutphen
 • Nieuw-Bergen
 • Den Bosch
 • Groningen
 • Utrecht
 • Enschede
 • Tilburg
 • Assen
 • Hoorn
 • Heerenveen

Dit zal per half augustus uitgebreid worden met meer vestigingen. Houd deze pagina in de gaten welke vestigingen erbij komen waarbij het niet meer mogelijk wordt om je punten in de leveren. Onze excuses voor het ongemak.

Wil je meer informatie of wil je de voorwaarden nog eens teruglezen? Kijk dan hieronder.

Algemene voorwaarden

Privacybeleid & actievoorwaarden 

Toepasselijkheid 

Dit privacybeleid geeft u informatie over de gegevens die we verwerken van onze klanten en gebruikers van onze app, online promoties en acties, prijsvragen, nieuwsbrieven, pushberichten, loyaltyprogramma’s en Social Media. 

Verantwoordelijkheid gegevens 

Ballorig BV, gevestigd aan Bandsloot 5 A, 8538 RG BANTEGA (hierna te noemen Ballorig) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft Ballorig haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag. 

Verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht

Uitgangspunt is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan ons niet verplicht is. U heeft altijd zelf de keuze of u persoonsgegevens invoert. Als de invoer van persoonsgegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt. Indien u jonger dan 16 jaar bent mag u slechts persoonsgegevens aan Ballorig verstrekken, indien u daarvoor toestemming heeft verkregen van uw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen. 

Soorten gegevens 

Ballorig kan onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken: e-mailadres en naam ouder (noodzakelijk voor het functioneren van de app) en daarnaast de favoriete vestiging en gegevens van kind(eren): naam en geboortedatum of andere gegevens die u als gebruiker van onze app prijsgeeft. Bij invulling van gegevens kind(eren) geven de gebruikers expliciet aan dat Ballorig deze mag opslaan en verwerken.

Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan de Spaar & Speel app. We bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor onderstaande doeleinden, of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen. 

Doeleinden 

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

 • om diensten, producten en/of informatie van Ballorig en haar partners aan te bieden en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen; 
 • om u gebruikersinformatie en serviceberichten toe te sturen; 
 • voor klanttevredenheidsonderzoeken;
 • om onze websites en app en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren; 
 • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken; 
 • deel te nemen aan ons loyaliteitsprogramma; 
 • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van de persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

Beveiliging 

Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en maken wij tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde verbinding. 

Links naar websites van derden 

Onze website en app bevatten hyperlinks naar websites van derden. Ballorig BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. 

Cookies 

Via onze website en app kunnen wij gebruik maken van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer of mobiele apparaat. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat tijdelijk in het geheugen van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze websites en app zorgen cookies ervoor dat uw computer of mobiele apparaat meteen wordt herkend. Wij gebruiken verschillende soorten cookies. In de eerste plaats gebruiken wij cookies die u in staat stellen onze website en app te gebruiken. Dit soort cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en de app (functionele cookies). In de tweede plaats gebruiken wij cookies om de prestaties van onze website en app te verbeteren (performance cookies) en ten slotte gebruiken wij cookies die ons in staat stellen beter te begrijpen hoe bezoekers onze websites en app gebruiken, zodat wij onze website, app, producten, diensten en marketinginspanningen daarop aan kunnen passen en verbeteren (analysis cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. 

Social Media 

Wij zijn actief op verschillende social media platforms zoals Facebook, Instagram en Youtube. Wanneer u met ons communiceert via onze Social Media pagina’s (bv wanneer u een commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de ‘like’ knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie van u ontvangen zoals uw (gebruikers) naam, profielfoto, woonplaats, e-mailadres en geslacht. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. We raden u aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Ballorig. 

Vragen verzoeken om inzage, correctie en verwijdering 

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Ballorig over u verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een email te sturen naar [email protected]. Via de instellingen in de Ballorig app kunt u uw persoonsgegevens inzien of wijzigen. Via de afmeldlink in ieder e-mailbericht kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken.

Vragen of klachten privacybeleid 

Indien u vragen of klachten heeft of indien u wilt reageren op dit privacybeleid dan kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met Ballorig door te mailen naar [email protected].

Bewaartermijn 

Ballorig bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. 

Wijzigingen 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig dit privacybeleid na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Laatste update: 11-08-2021

Privacybeleid app 

Algemeen 

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de Ballorig app. 

De Ballorig app is een initiatief van Ballorig Exploitatie B.V. 

Bandsloot 5 A, 8538 RG BANTEGA, Inschrijfnummer K.v.K. voor Friesland: 01086028 0000 

Toepasselijkheid

 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de app. 
 • Door het gebruik van de app (waaronder wordt verstaan het downloaden en installatie daarvan) aanvaard u als gebruiker van de app deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid. 
 • Indien de app gebruik maakt van diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de betreffende derden van toepassing. Ballorig is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacybeleid van derden. Bij tegenstrijdigheid wegen onze gebruiksvoorwaarden en privacybeleid het zwaarst. 
 • Als via de app kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover deze aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, wegen deze laatste het zwaarst. 
 • Ballorig kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. 

Verantwoordelijkheid gegevens 

Ballorig Exploitatie B.V., Bandsloot 5 A, 8538 RG te Bantega is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Soorten gegevens en doeleinden 

Ballorig app verzamelt persoons- en gebruiksgegevens voor de werking en verbetering van de app, commerciële en marketing doeleinden en promotionele acties. De verzamelde persoons- en gebruiksgegevens worden versleuteld verzonden via een beveiligde https-verbinding en geanonimiseerd opgeslagen op een beveiligde server van een externe partij; de gegevens zijn op deze manier niet herleidbaar tot u als individuele gebruiker of tot uw apparaat.

Persoonsgegevens 

Als u de Ballorig app gebruikt, maakt deze gebruik van een zogeheten apparaat-identificatie. We leggen dan de identificatiegegevens vast van het apparaat of de apparaten waarop u als gebruiker de Ballorig app hebt geïnstalleerd. Dit is puur voor verbetering en verder ontwikkelen van de app. 

Om terugkerende bezoekers te herkennen plaatst de Ballorig app een cookie op uw apparaat met een code die niet aan u als persoon of apparaat is gekoppeld. 

Kosten 

Ballorig brengt voor het gebruik van de app geen kosten in rekening. U draagt zelf de kosten van de aanschaf en gebruik van de apparatuur en verbindingen (mobiel en/of draadloos intern) die nodig zijn voor het gebruik van de diensten via de app. 

Sparen 

Per 5 Euro die u bij Ballorig besteedt ontvangt u 10 digitale Ballorig Chat munten. Tenzij dit met een actie anders is ingegeven door Ballorig. Eenmaal per jaar op 1 september, beginnende in 2022, komen uw gespaarde punten automatisch te vervallen.

Ballorig houdt digitaal uw gespaarde munten bij. Bij digitale inwisseling van deze munten wordt dit in mindering op het totaal gebracht. Deze munten kunt u inwisselen tegen kortingen op entree, of andere door Ballorig aangeboden acties. De ingewisselde digitale munten corresponderen met de munten zoals aangegeven in de inwisselactie. U kunt de digitale munten niet in combinatie met andere acties gebruiken en zijn alleen in te wisselen voor de door Ballorig aangegeven diensten/artikelen. 

Wijzigingen 

Ballorig behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen bepaalde producten of diensten als inwissel aanbod in te trekken, deze te wijzigen of daaraan nieuwe toe te voegen. Wij zullen de klant hiervan zo goed als mogelijk op de hoogte houden. Tevens behouden wij ons het recht om het benodigde aantal munten (en indien van toepassing het bedrag van bijbetaling) dat voor een product of dienst ingewisseld moet worden, te wijzigen. 

Gebruiksgegevens 

Daarnaast verzamelt de Ballorig app gegevens over uw gebruik. We leggen vast hoe vaak de app wordt gedownload, hoe vaak de app wordt gestart, wat wordt bekeken en wat wordt aangeschaft. 

We bewaren deze gegevens op persoonsniveau. We bewaren die gegevens zolang als nodig is om de app verder te verbeteren en te ontwikkelen. 

Gegevens voor derden 

We stellen de verzamelde persoons- en gebruiksgegevens niet ter beschikking aan derden. 

Actievoorwaarden 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de acties (vouchers en periodieke acties) die Ballorig via de app aanbiedt.

Artikel 1: Algemeen 

 • Elk in Nederland, Duitsland of België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen. 
 • Medewerkers van Ballorig zijn uitgesloten van deelname aan deze acties. 
 • Deelname aan de actie betekent dat u op de hoogte bent en instemt met de actievoorwaarden. U kunt die instemming niet herroepen. 
 • De uitleg en toepassing van de actievoorwaarden is bindend. In situaties waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist Ballorig. Deze beslissing is bindend. 

Artikel 2: Deelname 

 • De acties hebben hun eigen looptijd, die zijn aangegeven in de app. 
 • Om met een winactie of voordeelactie mee te doen moet u de Ballorig app downloaden
 • U garandeert dat alle verstrekte gegevens correct en up to date zijn. 
 • Ballorig is niet verantwoordelijk voor onjuist ingevulde gegevens. 

Artikel 3: Prijzen 

 • De actieprijzen worden per keer via de Ballorig app gecommuniceerd.
 • De actieprijs kan niet worden ingewisseld voor andere doeleinden. 

Artikel 4: Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 • U erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is. 
 • Ballorig is niet aansprakelijk voor enige schade direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie. 

Artikel 5: Rechten 

 • Ballorig behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Ballorig hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 

Artikel 6: Diversen 

 • Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. 
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. 
 • Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 • Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde actievoorwaarden. 
 • Prijswinnaars verklaren akkoord te gaan met de algemene actievoorwaarden. 

Artikel 7: Aansprakelijkheid 

Ballorig is niet aansprakelijk voor afhandeling, geleverde diensten en misinterpretaties van deze actievoorwaarden. 

Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan [email protected] 

BelgiumGerman